Opublikowano: 2023-03-16
Numer postępowania: 67/D/2023/RB

Przedmiotem zamówienia jest:

Lp

Nazwa materiału/ towaru/ usługi _ Wyszczególnienie

Ilość

JM

1

Przepustnica kołnierzowa zaporowa DN1800 PN6 z przekładnią AUMA pod napęd ZPUA dane techniczne wykonania przepustnicy zgodnie z załącznikiem nr dokumentacja

2

kpl

2

Kompensator mieszkowy, metalowo-gumowy DN1800 PN6

3

kpl

3

Kołnierz płaski do armatury DN1800

6

kpl

4

Kołnierz płaski zaślepiający DN1800

1

kpl

5

Pręt z końcówkami gwintowanymi M42x700-8.8 (obustronnie gwintowany)

100

szt

Firma dostarczająca armaturę będzie zobligowana do udostepnienia na czas realizacji zadania „konstrukcji wsporczych (wózek jezdny) do precyzyjnego montażu armatury przemysłowej

Wymagania techniczne

  1. Wymagana dokumentacja odbiorowa zgodnie z pkt. 8 WTWiO/01/DJ/RAMB

2.Wymagane dokumenty: deklaracje i świadectwa jakości, protokoły z kontroli i pomiarów, schematy, DTR zamówionych urządzeń, projekt w wersji analogowej

3. Wykonawca dostarczy świadectwa użytych podczas prac elementów, materiałów, technologię spawania, zakres oraz rodzaj wykonanych badań spoin montażowych oraz wszelkie niezbędne dokumenty, które nie zostały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, a są ważne do prawidłowej eksploatacji instalacji

  1. OFERTY CZĘŚCIOWE

    1. Możliwość składania ofert częściowych - nie

  2. OFERTY WARIANTOWE

    1. Możliwość składania ofert wariantowych – nie

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres rafal.bednarek@ramb.pl w terminie do dnia 24.03.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 67/D/2023/RB - Dostawa armatury przemysłowej dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Dolna Odra.

Nazwa Rozmiar
SIWZ 67_D_2023_RB.pdf 1.18 MB
Załącznik nr 1.pdf 55.76 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.96 MB
Załącznik nr 3.pdf 45.16 KB
Załącznik nr 4.pdf 125.66 KB
Załącznik nr 5 - formularz.pdf 54.78 KB
Załącznik nr 6- WTWiO.pdf 253.48 KB
Dokumentacja przepustnicy.pdf 223.45 KB
Załączniki nr 5 Formularz.xlsx 14.76 KB
;