Opublikowano: 2021-04-28
Numer postępowania: 80/D/2021/IO

Aktualizacja: 29.04.2021 r.

Do postępowania spłynęły następujące pytania i prośby:

1.  Jakie będą przewidywane orientacyjne dzienne przebiegi i przewidywana częstotliwość zamówień na sprzęt, jest to sprawa bardzo istotna w kalkulowaniu stawek gdyż ceny usług transportowych są kształtowane przez koszty związane z paliwem, bez danych o przebiegach nie można określić kosztów.

2. w pkt. 4 SIWZ jest mowa „Na Wykonawcy spoczywa przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji usługi sprzętowej tj.: przepustki osobowe, przepustki materiałowe, przepustki sprzętowe, dokumenty szkoleń i badań lekarskich pracowników.” – Wykonawca nie ma możliwości wyrobienia przepustek osobowych czy sprzętowych na wjazd np. na Elektrownię Bełchatów ponieważ nie ma z tym zakładem umowy na którą może się powołać, przepustki powinien wyrobić Zamawiający na koszt Wykonawcy a Wykonawca powinien podać dane osobowe i sprzętowe do ich wyrobienia. Druga sprawa przewoźnik nie wystawia przepustek materiałowych czy innego dokumentu na przewożony towar który nie jest jego własnością, taką przepustkę winien otrzymać od właściciela lub nadawcy ładunku/materiału który transportuję.

Prosimy o modyfikację zapisu, jego usunięcie lub zaproponowanie innego uwzględniającego powyższe uwagi.

3. w pkt. 4 SIWZ jest mowa o dokumentach, które winien posiadać przy sobie kierowca, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie jest dokumentem, który nie jest przekazywany kierowcom. Przewoźnik może dać do wglądu zamawiającemu taki dokument lecz nie przekaże go każdemu kierowcy. Posiadanie takiego dokumentu wynika z §1 ust. 4 projektu Umowy.

„Przewoźnikiem drogowym jest przedsiębiorca, który może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Rozpoczęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Prowadzenie tej działalności reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.”

Prosimy o ustosunkowanie się do formy udostępnienia dokumentu.

4. W pkt. 4 SIWZ Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia z tytułu, że będą transportowane ładunki ponadgabarytowe. Jest kilka kategorii zezwoleń wydawanych przez różne organy, należy uzupełnić zapis o wyszczególnienie jakie gabaryty i w jakich ilościach będą transportowane gdyż każda kategoria zezwolenia jest objęta różną opłatą. Ponadto należy uwzględnić czasy oczekiwania na wydanie zezwolenia przez odpowiedni organ. Proszę o doprecyzowanie zapisu.

Prośba: Ponadto zwracamy się z prośbą  o przedłużenie terminu składania oferty do dnia 14.05.2021 r.

Odpowiedzi na zadane pytania:

  1. Częstotliwość zamówień na taki rodzaj środka transportowego został określony w SIWZ na podstawie danych historycznych za rok 2020. W obecnym postępowaniu zastrzegliśmy sobie możliwość nie wykorzystania kwoty oraz godzin ze względu na brak informacji dotyczącej pozyskiwanych zleceń w tym roku. Były przypadki, iż w danym miesiącu nie było w ogóle zapotrzebowania na taki rodzaj transportu, a w innym miesiącu  było ich kilkanaście.
  2. Na wjazdy na teren Elektrowni jednostką transportową przepustki organizuję Zamawiający. Wystawienie przepustki na przewożony materiał jest również w gestii Zamawiającego.
  3. Zgoda- dokument do wglądu na prośbę Zamawiającego.
  4. Zezwolenia na ładunki które będą/ mogą być  transportowane mieszczą się w kategorii IV.  Ze względu na termin trwania zamówienia czyli 1 rok od momentu potwierdzenia zamówienia przez wykonawcę, koszty wykupu zezwolenia  należy uwzględnić w przysłanej ofercie.

Wydłużono termin złożenia ofert do dnia do dnia 14.05.2021 r. do godziny 15:00.

Jest to ostateczny termin, bez możliwości kolejnego wydłużenia.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

80/D/2021/IO - Wynajem ciągnika siodłowego z dłużycą min. 12 m wraz z kierowcą i jednym pilotem do przewozu konstrukcji oraz elementów ponadgabarytowych na terenie KWB Bełchatów (w tym wyrobisko P/B i P/Sz), Elektrowni Bełchatów.

 

Termin składania ofert: do dnia 30.04.2021 r. do godziny 15:00

Nazwa Rozmiar
SIWZ 80 D 2021 IO.pdf 1.03 MB
;