Opublikowano: 2018-02-05
Numer postępowania: 11/D/2018/AS

INFORMACJA - 19.02.2018r

Aktualizacja terminu składania ofert !

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów w terminie do dnia 22.02.2018 r. do godziny 15°° lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 700 do 1500

 

 

INFORMACJA - 12.02.2018r

Zmieniony został zakres przedmiotu zamówienia (dołożone jest w tabeli 7 nowych pozycji) Aktualizacja SIWZ-u w dokumentach do pobrania.

W przedmiotowym postępowaniu pojawiły się pytania od Dostawców - w dokumentach do pobrania załączono plik z odpowiedziami.

 

Dostawa armatury na zadanie Budowa magazynu gipsu na zwałowisku wewn. KWB Bełchatów zgodnie z SIWZ

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 28.02.2018r. lub możliwie najszybszy do zaproponowania od momentu otrzymania zamówienia

 

Nazwa Rozmiar
Rys. do poz. 26 WZ 23 skrzynka PE - przekrój.pdf 1.15 MB
Rys. do poz. 26 WZ 23 skrzynka PE.pdf 5.00 MB
SIWZ.pdf 2.77 MB
Załącznik nr 1.pdf 401.33 KB
Załącznik nr 2.pdf 414.54 KB
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.pdf 644.73 KB
Rys. do poz. 1 WZ 23 STUDNIA WEHO, dns=2600,SN8,H=1,9.pdf 7.28 MB
Pytania i odpowiedzi.pdf 312.69 KB
SIWZ aktualizacja.pdf 2.97 MB
;