Opublikowano: 2021-06-07
Numer postępowania: 118/D/2021/AS

      RAMB sp. z o.o. informuje iż w dniu 08.06.2021r. wpłynęło zapytanie do przetargu odnośnie możliwości skrócenia okresu związania z ofertą z 30 dni na 10 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z ważnością 10 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

______________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury zgodnie z SIWZ.

Wraz z dostawą należy dołączyć niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje jakości oraz stosowne atesty dla dostarczonych materiałów w języku polskim w szczególności:

- Atest Polskiego Zakładu Higieny

- Niezbędne atesty i deklaracje wymagane dla materiałów mających kontakt z wodą pitną

Możliwość składania ofert częściowych - tak

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 30.06.2021 lub możliwie najszybszy do zaproponowania od otrzymania zamówienia (proszę o wskazanie)

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Ofertę w formie skanu (jako zaszyfrowany plik) należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu  Zamawiającego w terminie do dnia 11.06.2021r. do godziny 10:00. W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 118/D/2021/AS - Dostawa armatury zgodnie z SIWZ.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2.pdf 97.29 KB
Załącznik nr 3.pdf 118.82 KB
SIWZ_118_D_2021_AS.pdf 819.66 KB
Załącznik nr 1.pdf 116.62 KB
Pytania do przetargu 118_D_2021_AS.pdf 40.50 KB
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy-.xlsx 14.74 KB
;