Opublikowano: 2019-05-14
Numer postępowania: EZ/184/D/2019/RB

Hasło do dokumentacji do pobrania po przesłaniu oświadczenia Załącznika nr 8 na adres meilowy:  rafal.bednarek@ramb.pl

Ogólna charakterystyka Zamówienia: Dostawa elementów maszynowych Dostawa elementów konstrukcyjnych Przenośnika Zbiorczego P 5.1. z godnie z załącznikiem nr 7.

 1. Elementy wykonać z zabezpieczeniem antykorozyjnym - Złącznik nr 6.
  1. Stal zgodnie z wykazami materiałowymi. Materiały muszą spełniać wymogi normy PN-EN 10025.

  2. Elementy wykonać zgodnie z dokumentacją i WTWIO/01/DJ/Ramb - załącznik nr 5.

  3. Elementy oznaczyć w sposób trwały. Znak twardy na elemencie z numerem projektu zamawiającego, symbolem (dla elementów oznaczonych) oraz symbolem zespołu na skrajnej blasze przyłączeniowej + przywieszka metalowa. Przykładowe oznaczenie przęsło A1: 639-A1-92.01 (gdzie 639 oznacza numer projektu zamawiającego; A1- oznaczenie elementu wg rys.; 92.01- ostatnie 4 cyfry rysunku).

  4. Wymagane zgłoszenia do zamawiającego:

  5. odbiór konstrukcji stalowej przed zabezpieczeniem antykorozyjnym,

  6. odbiór po zabezpieczeniu antykorozyjnym.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu wytwarzania konstrukcji na każdym etapie wykonawstwa zlecenia.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania dodatkowych materiałów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji i innych ustaleń, konieczna jest akceptacja przez zamawiającego, uzgodniona w formie pisemnej przed ich realizacją. Zleceniobiorca wykona dokumentację powykonawczą „red correx”.

 4. Pozostałe informacje zawiera dokumentacja techniczna i Umowa.

Oferty częściowe:

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych  (Oferty rozpatrywane tabelami (Tab. nr 1 ,Tab. nr 2( z antykorozją)), można złożyć ofertę na wszystkie tabele lub na jedną z tabel)
 2. Oferty wariantowe:

  1. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 

Nazwa Rozmiar
Dokumentacja.zip 46.33 MB
SIWZ.pdf 6.44 MB
Załącznik nr 3 -projekt umowy.pdf 12.32 MB
Załącznik nr 4- regulamin aukcji elektronicznej.pdf 16.11 MB
Załącznik nr 5 - WTWiO_01_DJ_RAMB_12.12.2017.pdf 253.48 KB
Załącznik nr 6 - Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego.pdf 192.82 KB
Załącznik nr 7 - Formularz.pdf 3.70 MB
Załącznik nr 1.doc 32.50 KB
Załącznik nr 2.doc 39.00 KB
Załącznik nr 8 - Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 65.16 KB
Załącznik nr 7 - Formularz.xlsx 16.86 KB
;