Opublikowano: 2018-10-09
Numer postępowania: 337/D/2018/AS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych i hutniczych na budowę Pompowni Ssp-1Sz/2 Pole Szczerców Oddział KWB Bełchatów

(siatka zbrojeniowa, pręt żebrowany, drut wiązałkowy, laterbit)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych na pozycji 6

Termin dostawy przedmiotu zamówienia

Pozycja 1,2 – 12.11.2018r    Pozycja 3-6 – 26.10.2018r.

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: anna.sala@ramb.pl    do dnia  15.10.2018 r. do godz. 1500

Nazwa Rozmiar
Zapytanie o cenę.pdf 1.47 MB
Załącznik nr 1.pdf 469.70 KB
Załącznik nr 2.pdf 482.26 KB
;