Opublikowano: 2021-06-08
Numer postępowania: 119/D/2021AS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych z bazaltu zgodnie z SIWZ i formularzem ofertowym - Załącznik nr 4

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - tak

Zamówienie należy zrealizować w terminie podanym w SIWZ

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Ofertę w formie skanu (jako zaszyfrowany plik)  należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu  Zamawiającego w terminie do dnia 11.06.2021r. do godziny 15.00. W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 119/D/2021/AS - Dostawa materiałów budowlanych z bazaltu zgodnie z SIWZ.

 

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2.pdf 98.29 KB
Załącznik nr 3.pdf 120.30 KB
SIWZ_119_D_2021_AS.pdf 760.83 KB
Załącznik nr 1.pdf 495.77 KB
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy-.xlsx 13.87 KB
;