Opublikowano: 2018-10-09
Numer postępowania: 336/D/2018/AS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów (rury PE, Kształki PE, rury stalowe) na budowę Pompowni Ssp-1Sz/2 Pole Szczerców, Oddział KWB Bełchatów.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dotyczy tabeli, nie poszczególnych pozycji

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych – dotyczy tabeli 1

Termin realizacji Zamówienia: Tabela nr 1, 2  - do 12.11.2018r.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów w terminie do dnia 16.10.2018 r. do godziny  15°° lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 700 do 1500

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 3.pdf 589.75 KB
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf 6.10 MB
SIWZ.pdf 3.59 MB
Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna.pdf 405.15 KB
Załącznik nr 2.pdf 576.03 KB
;