Opublikowano: 2018-02-07
Numer postępowania: 15/D/2018/AS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych na zadanie - Odwodnienie powierzchni Pola Szczerców Etap 16 i 17 - KWB Bełchatów

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (dotyczy danej pozycji nie ilości)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji Zamówienia:   Dostawa 50% do 12.04.2018r.;   50% do 30.05.2018r

 

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów w terminie do dnia 21.02.2018 r. do godziny  15°° lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 700 do 1500

 

PYTANIA OD KONTRAHENTÓW :

pytanie:

- czy można zaproponować alternatywne rury w gatunku L235 w izolacji 3LPE A-50 lub B-50?

odpowiedź:

- niestety, dostawa rur wyłącznie zgodnie z SIWZ.

 

pytanie:

- Czy dostawa 50% do 12.04.2018 jest równomiernie także  podzielona na pozycję 1 i 2 zapytania?

odpowiedź:

- Tak, dostwa 50% poz. 1 i poz. 2 do 12.04.2018r.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 3.pdf 504.04 KB
Załącznik nr 1.pdf 404.44 KB
Załącznik nr 2.pdf 416.61 KB
SIWZ.pdf 3.06 MB
;