Opublikowano: 2023-06-22
Numer postępowania: 208/D/2023/RK

W związku z organizowanym postępowaniem zakupowym nr 208/D/2023/RK zapraszam do złożenia oferty handlowej (cena, termin realizacji, forma płatności, koszt transportu) do dnia 28.06.2023 do godziny 15:00 na:

 

MATERIAŁY HUTNICZE według Formularza ofertowego

 

 

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Jacek Zdon tel.kom: 723-662-217

 

W celu zapewnienia poczucia uczciwej konkurencji oraz transparentności zaleca się składanie
ofert zabezpieczonych hasłem. W przypadku zaszyfrowania oferty Wykonawca powinien
w ciągu pół godziny od terminu wyznaczonego na złożenia oferty przysłać hasło do odczytania pliku
na adres e-mail, na który została wysłana oferta.
Oferta, której nie da się odszyfrować uznanie się jako ofertę złożoną po wyznaczonym terminie.
Zaleca się szyfrowanie ofert za pomocą ogólnie dostępnych programów do kompresji plików.
Proszę nie łączyć ofert z innymi zapytaniami.
Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym do złożenia nie zostaną rozpatrzone z zastrzeżeniem braku konieczności zwrotu oferty.

;