Opublikowano: 2021-07-16
Numer postępowania: 182/D/2021/AS

RAMB sp. z o.o. informuje iż wpłynęło zapytanie
do przetargu poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

Proszę o wyjaśnienie 1 pozycji ponieważ nie ma takiej rury jak 510x8. Chodzi o 508x10?

Odpowiedź: Zamawiający przesyła poprawny opis dotyczący rury z pozycji nr 1: Rura stalowa DN 500 – EN 10224 – L235/P235 TR1/P235GH – 508x8 – opcje 1:SAW, 6 (12m), 8, 10 i 16. Zabezpieczenie antykorozyjne rur: powłoka 3LPE wg DIN 30670/ DIN 30672, klasy B NN

__________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur stalowych DN500 i DN400.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 01.09.2021 lub możliwie najszybciej od momentu otrzymania zamówienia (proszę o wskazanie)

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Nina Zeler, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-46, tel. kom: 609-233-370,  e-mail: nina.zeler@ramb.pl

Ofertę w formie skanu (zaszyfrowany hasłem plik) należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu  Zamawiającego w terminie do dnia 23.07.2021r. do godziny 10.00. W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 182/D/2021/AS - Dostawa rur stalowych zgodnie z SIWZ. Po godzinie 10.00 należy przesłać hasło dostępu do otwarcia oferty

Nazwa Rozmiar
SIWZ_182_D_2021_AS.pdf 746.22 KB
Załącznik nr 1.pdf 117.26 KB
Załącznik nr 2.pdf 96.90 KB
Załącznik nr 3.pdf 118.85 KB
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf 47.76 KB
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy.docx 20.97 KB
;