Opublikowano: 2021-07-20
Numer postępowania: 1877/M/2021/AS

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe zgodnie z poniższą charakterystyką:

Pozycja 1 - Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni asfaltowych powierzchnia ok. 200m2 - 1 USŁ

- masa AC11S;

- frezowanie / wyrównanie – nacięcie krawędzi ubytków;

- skropienie ;

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni;

- skropienie krawędzi.

Pozycja 2 - Wykonanie uzupełnienia nawierzchni asfaltowej na powierzchni 47m2 - 1USŁ

- masa AC11S;

- wykonanie nawierzchni w dwóch warstwach  6 i 4 cm;

- skropienie nawierzchni przed położeniem masy;

- skropienie krawędzi po uzupełnieniu ubytków.

Pozycja 3 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 5cm i wykonanie 2szt progów zwalniających listwowych U-16a z asfaltobetonu ( AC11S dla ruchu KR3-KR4) o ograniczeniu prędkości 25-30km/h., długość progu 5,5 m - 1USŁ

Zamówienie należy zrealizować:

Pozycja 1 – w terminie do 10.09.2021r

Pozycja 2 - w terminie do 16.08.2021r

Pozycja 3 - w terminie do 16.08.2021r

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia:

Pozycja 1 – franco budowa Piaski (rejon dyspozytorni firmy Betrans)

Pozycja 2 – franco budowa Rogowiec (rejon placu stykowego/budynek laboratorium)

Pozycja 3 – franco budowa Rogowiec (rejon firmy Sempetrans)

 

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl w terminie do dnia 23.07.2021r. do końca dnia. W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 1877/M/2021/AS - Roboty drogowe zgodnie z SIWZ.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 3.pdf 120.28 KB
SIWZ_1877_M_2021_AS.pdf 706.49 KB
Załącznik nr 1.pdf 117.99 KB
Załącznik nr 2.pdf 97.16 KB
;