Opublikowano: 2021-09-10
Numer postępowania: 252/D/2021/AS

RAMB sp. z o.o. informuje iż wpłynęły zapytania do przetargu poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

  1. Dotyczy pozycji nr 2 - Żywica epoksydowa SIKAFLOOR 3240 RAL 7038 opakowanie 25 kg Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na żywicę w kolorze RAL 7004
  2. Dotyczy pozycji nr 7 - Piasek kwarcowy 0,4-0,8mm opk.25kg Odpowiedź: Zamawiający zwiększa ilość dostawy do 900kg (do pełnych opakowań po 25kg)

__________________________________________

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych zgodnie z poniższą Tabela oraz Załącznikiem nr 4 – Formularzem ofertowym.

Możliwość składania ofert częściowych – tak, zgodnie z podziałem w Tabeli (pozycja 1,2,3,4 – komplet; pozycja 5 - całościowo; pozycja 6,7,8 - komplet

Możliwość składania ofert wariantowych – tak, dotyczy pozycji nr 5

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 04.10.2021 lub możliwie najszybszy do zaproponowania (proszę o wskazanie)

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Kontakt w sprawach technicznych: Paweł Furczyński, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 607-617-085,
  e-mail: pawel.furczynski@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl w terminie do dnia 15.09.2021r. do godziny 12.00. W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 252/D/2021/AS - Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z SIWZ.

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 2.pdf 97.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 120.01 KB
SIWZ_252_D_2021_AS.pdf 804.50 KB
Załącznik nr 1.pdf 117.53 KB
Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf 51.76 KB
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy.docx 22.53 KB
;