Opublikowano: 2021-09-14
Numer postępowania: 256/D/2021/AS

      RAMB sp. z o.o. przekazuję doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi.

  1. Dotyczy pozycji nr 3 z formularza ofertowego – Poprawne oznaczenie Profilu do paneli poliwęglanowych dolny RODECA system ramowy z mostkiem termicznym w ilości 78mb to 454011
  2. Dotyczy pozycji nr 6 i 7 – Uszczelki mogą zostać dostarczone w kolorze czarnym

 

_______________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paneli z poliwęglanu wraz z elementami systemu, zgodnie z Formularzem ofertowym (załącznik nr 4 do SIWZ)

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - tak, zgodnei z SIWZ

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 24.09.2021 lub możliwie najszybszy do zaproponowania od otrzymania zamówienia (proszę o wskazanie)

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji - 36 miesięcy, obejmująca nie występowanie zmatowień i pęknięć paneli

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Paweł Furczyński, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 607-617-085,  e-mail: pawel.furczynski@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl w terminie do dnia 17.09.2021r. do godziny 12.00. W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 256/D/2021/AS - Dostawa paneli z poliwęglanu wraz z elementami systemu.

Nazwa Rozmiar
Uzupełnienie do SIWZ.pdf 49.75 KB
Załącznik nr 1.pdf 118.08 KB
Załącznik nr 2.pdf 98.52 KB
Załącznik nr 3.pdf 120.91 KB
SIWZ_256_D_2021_AS.pdf 799.17 KB
Załącznik nr 4 - Forlumarz ofertowy.docx 22.98 KB
;