Opublikowano: 2022-08-05
Numer postępowania: 305/D/2022/AS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hutniczych zgodnie z Załącnzikiem nr 4 - Formularzem ofertowym.

Możliwość składania ofert częściowych - tak

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 22.08.2022 maksymalnie 2 tygodnie po otrzymaniu zamówienia lub możliwie najszybszy od otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z terminem ważności minimum 10 dni roboczych licząc od terminu złożenia oferty

Kontakt w sprawach technicznych: Krzysztof Jacoń, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-46, tel. kom: 609-192-732,  e-mail: krzysztof.jacon@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl w terminie do dnia 09.08.2022r. do godziny 10:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 305/D/2022/AS - Dostawa materiałów hutniczych.

Nazwa Rozmiar
SIWZ_305_D_2022_AS.pdf 1.01 MB
Załącznik nr 1, 2, 3, 4,.pdf 213.24 KB
;