Opublikowano: 2022-08-05
Numer postępowania: 306/D/2022/AS

W trakcie trwania postępowania pojawiły się następujące pytania, poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1 Czy oferta na dostawę kontenera telekomunikacyjnego ma zawierać również elementy wyposażenia takie jak: 

1. Szafa 42U - siłownia telekomunikacyjna

2. Szafa 42U - dla urządzeń telekomunikacyjnych

3. Kontroler Tetra

4. Centralka antywłamaniowa

5. Aparat przemysłowy ATP2.2

Odpowiedź: Przedstawiona oferta w ramach postepowania 306/D/2022/AS  nie może zawierać wymienionych wyżej elementów. Kontener bez wyposażenia.

_____________________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenera telekomunikacyjnego.

Kontener należy wykonać zgodnie z załącznikami:

  • Załącznik nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Załącznik nr 6 - Rysunki 1-6
  • Załącznik nr 7 - Rys. 7.E:  Instalacja elektryczna wewnętrzna w kontenerze - rzut przyziemia
  • Załącznik nr 8 - Zestawienie podstawowych materiałów -  instalacja w kontenerze stacji bazowej

 

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 30.11.2022 lub możliwie najszybszy od otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: franco budowa - Teren Zakładu Górniczego (ZG) KWB Bełchatów - zgodnie z załączoną mapą lokalizacyjną – Załącznik nr 9

Kontakt w sprawach technicznych: Emilia Zasada-Wiła, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 601-610-626,  e-mail: emilia.zasada-wila@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl w terminie do dnia 11.08.2022r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 306/D/2022/AS - Dostawa kontenera telekomunikacyjnego.

Nazwa Rozmiar
SIWZ_306_D_2022_AS.pdf 976.16 KB
Załącznik nr 1, 2, 3,4 .pdf 288.13 KB
Załącznik nr 1, 2, 3,4 .pdf 288.13 KB
Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia.pdf 992.48 KB
Załącznik nr 6 - Rysunki.pdf 1.29 MB
Załącznik nr 7 - Instalacja elektryczna wewnętrzna w kontenerze - rzut przyziemia.pdf 325.04 KB
Załącznik nr 8 - Zestawienie podstawowych materiałów - instalacja w kontenerze stacji bazowej.pdf 955.13 KB
Załącznik nr 9 - Mapa lokalizacyjna.pdf 571.99 KB
;