Opublikowano: 2022-08-25
Numer postępowania: 334/D/2022/ŁS

Wydłużony termin na składanie ofert do 06.09.2022r. do godz.15.00

Przedmiotem postępowania jest: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby remontu koparki K-41 zgodnie z SIWZ

Oferty w formie skanu na załączonym formularzu  wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres lukasz.szczepocki@ramb.pl w terminie do dnia 02.09.2022r. do godziny 15.00

Nazwa Rozmiar
SIWZ 334.pdf 1.13 MB
Projekt umowy.pdf 1.66 MB
Formularz ofertowy.pdf 141.11 KB
;