Opublikowano: 2022-09-09
Numer postępowania: 360/M/2022/AS

Zamawiający informuje iż akceptuje również płatność za wykonaną dostawę i montaż w następującej formie:

- 30% zaliczka za towar uruchamia zamówienie
- 70% płatne po dostarczeniu towaru do Zamawiającego w terminie 30 dni od otrzymania faktury. Projekt umowy zostanie dostosowany na etapie podpisywania umowy.

Pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Termin składania ofert mija 16.09.2022 o godzinie 13:00

____________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli laboratoryjnych wraz z usługą montażu zgodnie z SIWZ i dokumentacją. Oferta cenowa powinna zostać przygotowana zgodnie z Załącznikiem nr 6 – specyfikacją mebli.

Możliwość składania ofert częściowych – nie. Materiał i usługę powinien zrealizować jeden Wykonawca.

Możliwość składania ofert wariantowych – tak, zgodnie  Załącznikiem nr 5 – opisem przedmiotu zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: do 14.11.2022 lub możliwie najszybciej od otrzymania zamówienia ( proszę o wskazanie)

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: franco budowa Czardasz ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchatów

Kontakt w sprawach technicznych: Łukasz Kluf, tel. kom: 605-630-406,  e-mail: lukasz.kluf@ramb.pl lub Paweł Furczyński tel. 607 617 085 pawel.furczynski@ramb.pl w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40,

 

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 16.09.2022r. do godziny 13:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 360/D/2022/AS - Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z usługą montażu zgodnie z SIWZ i dokumentacją.

Nazwa Rozmiar
SIWZ_360_D_2022_AS.pdf 908.22 KB
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf 1.55 MB
Załącznik nr 1, 3, 4,.pdf 134.33 KB
Załącznik nr 5.pdf 170.37 KB
Załącznik nr 6 - specyfikacja mebli.pdf 472.24 KB
Załącznik nr 7.pdf 207.13 KB
;