Opublikowano: 2022-09-20
Numer postępowania: 373/D/2022/AS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych zgodnie z Formularzem ofertowym oraz SIWZ.

Możliwość składania ofert częściowych – tak, zgodnie z SIWZ

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie: dostawy sukcesywnie w uzgodnieniu z kierownikiem robót od 15.11.2022 do 11.05.2023r planowane dostawy w 3 terminach.

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Paweł Furczyński, w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze tel.: 44-737-36-40, tel. kom: 607-617-085,  e-mail: pawel.furczynski@ramb.pl

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres anna.sala@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 22.09.2022r. do godziny 13:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 373/D/2022/AS - Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z SIWZ.

Nazwa Rozmiar
SIWZ_373_D_2022_AS.pdf 970.73 KB
Załącznik nr 1, 3, 4.pdf 132.60 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 1.67 MB
Załącznik nr 5.pdf 201.73 KB
;