Opublikowano: 2023-01-19
Numer postępowania: 8/D/2023/RD

 

W trakcie postępowania przetargowego pojawiły sie pytania do Projektu Umowy. Poniżej do pobrania plik z odpowiedziami.

______________________________________________________________

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.01.2023 r. do godz.10.00

__________________________________________

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szyn dźwigowych A100 wg DIN 536-1, gatunek stali Rm min. 880 MPa, atest 3.1 wg EN10204. Wymagana szyna fabrycznie nowa z roku produkcyjnego 2022 r. lub 2023 r. Wymagana  twardość min 250 HB. Odcinki z końcami ciętymi na prosto w tol. -0/+100 mm w ilości 90 szt. w odcinkach po 12 m, zgodnie z Załącznikiem nr 6 (rysunek nr L 390 006) do SWZ – 1080 mb – 80 280,00 kg

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 28.02.2023 lub możliwie najszybszy do zaproponowania od otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: franco budowa – plac węglowy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Dostawy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.00.

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 26.01.2023r. do godziny 15:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 8/D/2023/RD - Dostawa szyn dźwigowych A100 zgodnie            z SWZ.

 

Nazwa Rozmiar
SWZ 8_D_2023_RD z załącznikami.pdf 3.12 MB
Oficjalna odpowiedź- wszyscy kontrahenci.pdf 78.88 KB
;