Opublikowano: 2020-02-05
Numer postępowania: 28/D/2020/ŁS

 

Wydłużony termin na składanie ofert do 28.02.2020r do godz.15.00 (aktualizacja 20.02.2020r.)

Wydłużony termin na składanie ofert do 21.02.2020r do godz.15.00 (aktualizacja 14.02.2020r.)

Wykonanie usługi remontu suwnicy C4-1 zgodnie z SIWZ

Ofertę w formie skanu wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres lukasz.szczepocki@ramb.pl w terminie do dnia 14.02.2020r. do godziny 15:00.

W temacie oferty należy napisać  Postępowanie przetargowe nr 28/D/2020/ŁS - Remont suwnicy C4-1

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 4.61 MB
Załącznik nr 1.pdf 81.72 KB
Załącznik nr 2.pdf 49.55 KB
Załącznik nr 3.pdf 78.22 KB
Załacznik nr 4.pdf 43.13 KB
Załącznik OnePlace Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznej.pdf 16.11 MB
;