Opublikowano: 2018-12-29
Numer postępowania: 472/D/2018/MA

Informacja

Przedłużamy termin składania ofert do dnia 18.01.2019 do godz. 15.00

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że któryś asortyment jest już nieprodukowany prosimy wycenić nowszy model, zamiennik.

Odpowiedzi odnośnie pytań do postępowania nr 472/D/2018/MA:

- poz.7 fotokomórka RO-300 -  " Czy chodzi Państwu o fotokomórki do Robo 300 firmy NICE?" Proszę o informację. - prosimy zamienić na ŁĄCZNIK FOTOKOMORKA PLEXO55 069518 LEGRAND

- poz. 4 – zamiast odgromnika IS-VU 50HN można zamówić jego zamiennik tj. VHF50HN (Inspektor KWB wyraził zgodę),

- poz. 10 – przewód OUTDOOR F/UTP KAT.5 4x2x0,5 poprawiony na prawidłowy. Nr zapotrzebowania: 1000349857,

- poz. 16 – listwa elektroinstalacyjna 25x18 – istnieje listwa o takim rozmiarze i taka ma być dostarczona,

- poz. 36 – przełącznica modułowa 19” 12XE2000 ma być kompletna, wyposażona w moduły, z kasetą na spawy ( rysunki z dokumentacji) dostępne u Marcina Adaszka),

- poz. 51 – taśma ostrzegawcza pomarańczowa może być szerokości 10cm

 

Odpowiedzi na zadane pytania:

1. poz. 19 Śruba zamkowa EL-PUK FRSV M6x16   - mam zaoferować samą śrubę FRSV czy może śrubę z nakrętką o symbolu KLR E. Proszę o informację.

Odpowiedź: Śruba zamkowa ma być z nakrętką w komplecie.

2. poz. 43. Sonda poziomu wody ELCLUWO-101 długość sondy 2m z zasilaczem ZSP-201 - nieprodukowana  - zamiennik to ELCLUWO 112S + sonda SKC- 101.95P  Proszę o informację czy możemy zaoferować nową wersję.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie zamiennie zaproponowanych odpowiednio sond ELCLUWO

3. poz. 44. Sonda poziomu wody ELCLUWO-202 długość sondy 3,5m z zasilaczem ZSP-222 - nieprodukowana - zamiennik to ELCLUWO 112S + sonda SKC-201.95G. Proszę o informację czy możemy zaoferować nową wersję.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie zamiennie zaproponowanych odpowiednio sond ELCLUWO

4. część I poz. 48 Tabliczka " KABEL WYSOKIEGO NAPIĘCIA . NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ŻYCIA" - 42 szt.

 - Czy to ma być tabliczka ostrzegawcza PCV 210x74. Proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź: Tak. To ma być właśnie taka tabliczka (PCV 210x74).

5. W załączeniku załączono rysunek poz. 48 na rozdzielnie RO

6. Wyłączamy z postępowania poz. 33 (piasek naturalny gat. II) z tabeli nr 2

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Ogólna charakterystyka Zamówienia: Ogólna charakterystyka Zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych wg zakresu dostawy wyspecyfikowanego w zestawieniu  nr 1 do SIWZ.

    

  2. Okres gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy przedmioty zamówienia zgodnie z załączonym projektem umowy – Załącznik nr 2 .

    

 1. Oferty częściowe:
  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne tabela 1-2.

    

 2. Oferty wariantowe:
  1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
   1. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich  wskazać w ofercie.
   2. Oferta w formie pisemnej powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:    

    Pole tekstowe: RAMB Sp. z o.o.
Piaski nr 2
97-400 Bełchatów
„472/D/2018/MA – Dostawa materiałów elektrycznych i teletechnicznych.

    UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Dostawcy

    1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów terminie do dnia 14.01.2019 r. do godziny 15°° lub przesłać na wyżej wymieniony adres.           Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 700 do 1500

Nazwa Rozmiar
SIWZ.pdf 3.25 MB
załącznik 1 Regulamin prowadzenia aukcji elektronicznych.pdf 588.22 KB
Załącznik nr 2 - projekt umowy.pdf 522.74 KB
Załącznik nr 3.pdf 200.24 KB
Załącznik nr 4.pdf 397.07 KB
Załącznik nr 5 - dokumentacja techniczna.pdf 14.77 KB
Oświadczenie do podpisania w celu uzyskania dokumentacji.pdf 292.52 KB
Zestawienie nr 1.pdf 1.51 MB
Tablica rozdzielcza RO.pdf 49.96 KB
;