Opublikowano: 2023-08-28
Numer postępowania: 295/D/2023/RD

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa mieszanek betonowych zgodnie z SWZ oraz Formularzem ofertowym (Załącznik nr 5)

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 04.09.2023 do 30.11.2023

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Franco Plac budowy – Elektrownia Bełchatów

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl               w terminie do dnia 31.08.2023 r. do godziny 14:00.

W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 295/D/2023/RD – Dostawa mieszanek betonowych.

Nazwa Rozmiar
SWZ.pdf 1.16 MB
;