Opublikowano: 2023-09-01
Numer postępowania: 299/D/2023/RD

Aktualizacja w dniu 04.09.2023 r. dodano Załącznik nr 9 - Formularz ofertowy z poprawionym zapisem w pkt.1 "

  1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – nie"

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu nawierzchni asfaltobetonowych wraz z usługą wynajmu sprzętu:

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S (warstwa ścieralna) – 80T2.

Usługa wynajmu sprzętu wraz z operatorem - samochód ciężarowy z termosem do mas bitumicznych, szacowana ilość roboczogodzin  ̴ 100 h, termos o ładowności min. 8T – 1 USŁ.

Usługa wynajmu sprzętu wraz z operatorem – frezarka do nawierzchni asfaltowo-bitumicznych – szerokość frezowania 50 -100 cm, szacowana ilość roboczogodzin  ̴  100h – 1 USŁ.zgodnie z SWZ oraz Formularzem ofertowym (Załącznik nr 9 do SWZ)

Możliwość składania ofert częściowych – nie

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: od otrzymania zamówienia do 31.10.2023 r.

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia:  zgodnie z SWZ 

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl w terminie do dnia 08.09.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr  299/D/2023/RD - Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby remontu nawierzchni asfaltobetonowych wraz z usługą wynajmu sprzętu.

Nazwa Rozmiar
SWZ + Załączniki.pdf 2.23 MB
Formularz ofertowy - Załącznik nr 9 do SWZ.pdf 162.01 KB
;