Opublikowano: 2023-09-04
Numer postępowania: 307/D/2023/RD

AKTUALIZACJA Z DNIA 08.09.2023r do godz.13.00.

Wydłużamy termin składania ofert do dnia 11.09.2023r do godz.13.00.

--------------------------------------------

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa mieszanek betonowych zgodnie z SWZ oraz Formularzem ofertowym (Załącznik nr 5)

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - nie

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od otrzymania zamówienia do 30.11.2023 r.

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Franco Plac budowy – Elektrownia Bełchatów

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl w terminie do dnia 08.09.2023r. do godziny 13:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr  307/D/2023/RD – Dostawa mieszanek betonowych.

Nazwa Rozmiar
SWZ + Załączniki.pdf 1.11 MB
;