Opublikowano: 2024-07-04
Numer postępowania: 183/D/2024/RD

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SWZ) oraz Rysunkiem poglądowym (Załącznik nr 6 do SWZ)

Możliwość składania ofert częściowych - tak

Możliwość składania ofert wariantowych - tak

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 31.07.2024 lub w możliwie najkrótszym od otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl lub dostarczyć w  formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do  Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 08.07.2024r. do godziny 11:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 183/D/2024/RD - Dostawa materiałów budowlanych.

Nazwa Rozmiar
SWZ + Załączniki.pdf 1.20 MB
;