Opublikowano: 2024-07-01
Numer postępowania: 181/D/2024/RD

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa folii dachowej zgodnie z SWZ, Formularzem oferty (Załącznikiem nr 5 do SWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ)

Możliwość składania ofert częściowych - nie

Możliwość składania ofert wariantowych - tak

Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 19.07.2024 lub w możliwie najkrótszym od  otrzymania zamówienia

Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, ul. Transportowa, 97-427 Rogowiec

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres renata.dabrowka@ramb.pl lub dostarczyć w  formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do  Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 05.07.2024r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 181/D/2024/RD - Dostawa folii dachowej.

Nazwa Rozmiar
SWZ + Załączniki.pdf 1.24 MB
;