Opublikowano: 2023-05-11
Numer postępowania: 123/D/2023/ŁC

PYTANIA

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza gwarancję na oferowany wózek z czasookresem oraz limitem motogodzin 36 miesięcy/3000 motogodzin (co pierwsze nastąpi) ?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza gwarancję z czasookresem oraz limitem motogodzin

Pytanie 2.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 24.16 SWZ cyt. „Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.”

Czy przez zapis ten Zamawiający rozumie, iż w cenie oferty mają być wliczone również koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych, które należy wykonywać w celu utrzymania gwarancji ?
Warunki SWZ nie określają, czy koszt przeglądów ma być wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych ponosi zamawiający, a więc nie powinny być wliczone w cenę oferowanego urządzenia. W tym zapisie jest mowa o kosztach transportu, przeszkolenia, oraz badania UDT, aby zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów aby móc korzystać z urządzenia.

 

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 18.05.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 123/D/2023/ŁC - Wózek widłowy wg specyfikacji.

 

Nazwa Rozmiar
SIWZ 123d2023.pdf 1.11 MB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy.docx.pdf 155.35 KB
Załączniki nr 4 - Formularz.xlsx 1.27 MB
;