Opublikowano: 2022-08-03
Numer postępowania: 277/D/2022/ŁC

UWAGA termin składania ofert wydłużony do 09.08.2022 do godz. 10.00.

Postępowanie 277/D/2022/ŁC - Naroża czerpaków wg. specyfikacji

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 08.08.2022r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 277/D/2022/ŁC - Naroża czerpaka.

Nazwa Rozmiar
SIWZ277d2022łc.pdf 972.16 KB
Załacznik nr 2- projekt umowy.pdf 1.77 MB
Załącznik nr 5.pdf 113.04 KB
Załącznik nr 6 - formularz.xlsx 32.89 KB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 65.16 KB
;