Opublikowano: 2023-08-25
Numer postępowania: 283/D/2023/LL

UWAGA!

Aktualizacja z dnia 05.09.2023r

W postępowaniu zostało zamieszczone skorygowane zestawienie zawierające prawidłowo wskazane szacunkowe ilości godzin oraz usług. Proszę o zapoznanie się oraz dokonanie prawidłowej wyceny. Z uwagi na koniecznoścc ponownego przeliczenia ofert termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 06.09.2023r do godziny 15:00.  W przypadku kiedy oferta została złożona istnieje możliwość jej skorygowania do końca terminu składania ofert. 

 

Aktualizacja z dnia 01.09.2023r

W postępowaniu zostało zamieszczone poprawione zestawienie zawierające dodatkową kolumnę dotyczącą ilości zaoferowanych sztuk. 

Aktualizacja z dnia 01.09.2023r

Do postępowania zostały zadane pytania dotyczące Projektu Umowy- treść pytań wraz z odpowiedziami została opublikowana w załaczniku. Prosze o zapoznanie się. 

Aktualizacja z dnia 30.08.2023r

Do postępowania zostało zadane pytanie: 

W SWZ w punkcie  nr 5.Warunki realizacji zamówienia, znajduje się zapis:

"-dla żurawi 25-99 ton liczona usługa dojazdu/zjazdu tylko przy pracy jednodniowej".

W stosunku do poprzednio obowiązującej umowy jest to zmiana, do tej pory obowiązywało to żurawie do 89 ton, a nie do 99t.

Pytanie brzmi: Dlaczego zmieniono dotychczasowy zapis? Jak wiadomo dla żurawi Q90t+ bardzo często należy dowozić balast. Jeśli zostawimy aktualnie brzmiący zapis, to będzie to niesprawiedliwe dla Wykonawców, gdyż w przypadku zamówienia żurawia Q90 ton z balastem na 2 dni, Wykonawca będzie musiał za darmo transportować nie tylko żuraw, ale jeszcze dowozić i zwozić jego balast osobnym pojazdem.

Proszę o zmianę zapisu dot. klasy żurawi na: od 25 do 89 ton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraza zgody na zmianę zapisów. 

 

Aktualizacja z dnia 29.08.2023r

Do postępowania zostały zadane pytania: 

Pytanie :Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o braku zaległości z ZUS oraz US?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wraz z ofertą wymagane będzie złożenie oświadczenia- dodano stosowny załącznik nr 6. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zaświadczeń z ZUS oraz US. 

Pytanie :Czy Zamawiający wraz z ofertą będzie wymagać złożenia decyzji UDT ?

Odpowiedź: Zamawiający każdorazowo zastrzega sobie prawo do weryfikacji jednostek sprzętowych. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający jednak decyduje aby wraz z ofertą konieczne było przedstawienie decyzji UDT dla zaproponowanego sprzętu. 

 

Postępowanie 283/D/2023/LL- Wynajem żurawi samojezdnych szosowo-terenowych wraz z operatorem

Zgodnie z załączoną dokumentacją 

Nazwa Rozmiar
SWZ 283D2023LL.pdf 1.27 MB
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf 731.56 KB
Uwagi do Projektu Umowy na wynajem żurawi samojezdnych szosowo terenowych- wraz z odpowiedziami.pdf 134.24 KB
Załącznik nr 5 do SWZ- Formularz oferty.docx 39.83 KB
Załącznik nr 6- Oświadczenie ZUS_US.docx 21.18 KB
Zestawienie 283D2023LL.xlsx 12.35 KB
;