Opublikowano: 2022-09-02
Numer postępowania: 353/D/2022/ŁC

"Podesty, osłony wału wg. dokumentacji

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl w terminie do dnia 09.09.2022r. do godziny 10:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe
nr 353/D/2022/ŁC - Podest, osłona wału.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do:

Pozycja 1. - 1 szt. - 14.10.2022r. – HZ3; 1 szt. - 13.01.2023r. – HZ2; 1 szt. - 14.07.2023r. – HZ1

Pozycja 2 - 1 szt. - 14.10.2022r. – HZ3; 1 szt. - 13.01.2023r. – HZ2; 1 szt. - 14.07.2023r. – HZ1

 

 

Nazwa Rozmiar
SIWZ353d2022łc.pdf 1.02 MB
Załączniki nr 4 - Formularz.xlsx 1.27 MB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.docx 65.16 KB
;