Opublikowano: 2023-02-20
Numer postępowania: 45/D/2023/ŁC

Informujemy, że postępowanie zostało unieważnione.

 

"Zakup materiałów hutniczych (blachy)"

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl w terminie do dnia 23.02.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 45/D/2023/ŁC - Zakup materiałów hutniczych (blachy).

 

L.p.

Opis

Ilość

J.m.

Cena jed.

Wartość netto [zł]

1

Blacha  ≠ 90x2000x6000 - (alternatywny wymiar arkusza 2000x3000) S355J2G3 – 5 szt.

43200,0

kg

 

 

2

Blacha  ≠ 80x2000x6000 - (alternatywny wymiar arkusza 2000x3000) S355J2G3 – 4 szt.

30720,0

kg

 

 

3

Blacha ≠ 10x2000x6000 S355J2 - 1 szt.

960,0

kg

 

 

Nazwa Rozmiar
Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy.pdf 155.35 KB
siwz45d2023łc.pdf 1.01 MB
Załącznik nr 2 - projekt umowy na dostawę materiałów hutniczych.pdf 674.08 KB
Załączniki nr 4 - Formularz.pdf 204.09 KB
;