Opublikowano: 2019-12-13
Numer postępowania: 560/D/2019/ŁC

Aktualizacja z dnia 30.12.2019r.

Wydłużono termin składania ofert do dnia 10.01.2020r. do godz. 10:00.

Aktualiuzacja Załącznika nr 2 - Projekt Umowy

 

Uwaga. Termin realizacji został wydłużony do 30.12.2019r.

 

Usługa odbioru odpadów powstających w wyniku działalności gospodarczej w RAMB Sp. z o.o."

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB Sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu  Zamawiającego w terminie do dnia 19.12.2019r. do godziny 12:00.

Nazwa Rozmiar
560 d 2019.pdf 2.42 MB
Załącznik nr 2 - projekt Umowy- aktualizacja.pdf 753.17 KB
Załącznik nr 5 - formularz oferty.docx.pdf 427.13 KB
;