Opublikowano: 2023-02-28
Numer postępowania: 61/D/2023/ŁC

L.p.

Opis

Ilość

J.m.

Cena jed.

Wartość netto [zł]

1

Blacha  ≠ 90x2000x6000 - (alternatywny wymiar arkusza 2000x3000) S355J2G3 – 5 szt. Blachy muszą posiadać pozytywny wynik badań ultradźwiękowych wg PN-EN 10160 kl.S0/E1

 

43200,0

kg

 

 

2

Blacha  ≠ 80x2000x6000 - (alternatywny wymiar arkusza 2000x3000) S355J2G3 – 4 szt. Blachy muszą posiadać pozytywny wynik badań ultradźwiękowych wg PN-EN 10160 kl.S0/E1

30720,0

kg

 

 

3

Blacha ≠ 10x2000x6000 S355J2 - 1 szt. Blacha musi posiadać pozytywny wynik badań ultradźwiękowych wg PN-EN 10160 kl.S0/E1.

960,0

kg

 

 

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl lub dostarczyć w formie papierowej na adres: RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do Sekretariatu Zamawiającego w terminie do dnia 02.03.2023r. do godziny 12:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr 61/D/2023/ŁC - Zakup materiałów hutniczych (blachy).

Nazwa Rozmiar
Załączniki nr 4 - Formularz.xlsx 1.27 MB
Załącznik nr 2 - projekt umowy na dostawę materiałów hutniczych.pdf 674.08 KB
siwz61d2023łc.pdf 1.10 MB
Oświadczenie sankcyjne Wykonawcy.pdf 155.35 KB
;