Opublikowano: 2019-05-13
Numer postępowania: 182/D/2019/LL

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa suwnicy z wydziału TZK o numerze fab. 9508 i numerze UDT 3320000097- 1 usługa

 

Przygotowanie dwóch kompletnych przekładni TYP 2Na500  (nowych albo po kapitalnym remoncie ) ze sprzęgłami  (od strony koła napędowego oraz silnika).

Dostarczenie do zakładu

Demontaż starych przekładni (do zabrania w rozliczeniu)

Montaż nowych wraz z ustawieniem

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 21 dni od daty otrzymania zamówienia

 

MIEJSCE DOSTAWY ZAMÓWIENIA.

 

 •   Dział TZK- RAMB
 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Dla swojej ważności oferta powinna zawierać:

 • Pieczęć firmową,
 • Datę sporządzenia,
 • Adres lub siedzibę oferenta, dane osoby do kontaktu w sprawach oferty, numer telefonu, email, numer NIP, Regon,
 • Wartość całej oferty PLN wraz z kosztami transportu.
 • Podpisane Oświadczenia – załącznik nr 1 oraz 2
 • Zaparafowane Ogólne Warunki Zamówienia- załącznik nr 3
 • Warunki płatności, preferowany przelew min. 30 dni liczony od daty otrzymania faktury VAT,
 • Okres związania z ofertą – min. 30 dni (liczony od daty określającej termin złożenia oferty),
 • Czytelny podpis osoby reprezentującej Wykonawcę.

 

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: lidia.latosinska@ramb.pl

- faksem na nr.: 44/737 77 89

                do dnia 24.05.2019 r. do godz. 1400

 

 • Proszę o przesłanie oferty w dniu składania ofert.
 • Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,

Nazwa Rozmiar
SIWZ 182D2019LL.pdf 3.50 MB
Załącznik nr 3-OWZ RAMB SP ZOO.pdf 157.96 KB
Załącznik nr 1.doc 28.00 KB
Załącznik nr 2.doc 33.50 KB
;