Opublikowano: 2023-08-11
Numer postępowania: 280/D/2023/ŁC

Informuję że termin sklądania ofert zostaje wydłużony do dnia 21.08.2023 do godziny 14.00

 

Remont przepustnic i klap zwrotnych DN1600 oraz dostawa klap zwrotnych DN 1600 w pompowni wody chłodzącej bloków 1,2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres lukasz.cichuta@ramb.pl w terminie do dnia 18.08.2023r. do godziny 10:00. W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 280/D/2023/ŁC - Remont przepustnic i klap zwrotnych DN1600 oraz dostawa klap zwrotnych DN 1600 w pompowni wody chłodzącej bloków 1,2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

Nazwa Rozmiar
swz280d2023łc.pdf 1.47 MB
Załącznik nr 2 - Projekt Umowy.pdf 673.62 KB
Załączniki nr 6 - Formularz.xlsx 1.27 MB
;