Opublikowano: 2018-12-13
Numer postępowania: EH/433/D/2018/ŁC

UWAGA!

Informujemy, że wprowadzono zmiany do Projektu Umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Usługa odbioru odpadów z wyłączeniem odpadów i złomów stalowych dla RAMB Sp. z o.o.

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
    1. Od daty otrzymania Zamówienia do dnia 31.12.2019r.
  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej zawartości oraz nienaruszalność do momentu otwarcia. Kopertę należy oznaczyć nazwą Wykonawcy oraz opisać następująco:

RAMB Sp. z o.o.

Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów

Postępowanie przetargowe, znak: 433/D/2018/ŁC

Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 18.12.2018 r. do godziny 1500 lub przesłać na powyższy adres.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane,

 

Nazwa Rozmiar
siwz 433 d 2018.pdf 4.64 MB
Załącznik nr 2.pdf 631.10 KB
Załącznik nr 3.pdf 271.50 KB
Załącznik nr 1.pdf 470.21 KB
załącznik nr 4 do umowy na usługę odbioru odpadów - Turów.docx 45.10 KB
załącznik nr 4 do umowy na usługę odbioru odpadów, z wyłączeniem odpadów i złomów stalowych.docx 44.79 KB
;