Opublikowano: 2019-04-15
Numer postępowania: EZ/137/D/2019/ŁC

Zakup i dostawa elementów maszynowych do wykonania Bębnów Przenośnika Zbiorczego P 5.1.3 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów (el. maszynowe)

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wytyczne wykonania i odbioru – załącznik nr 4 – formularz oferty który jest integralną częścią Specyfikacji

Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w kopercie. Kopertę należy zamknąć w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej zawartości oraz nienaruszalność do momentu otwarcia. Kopertę należy oznaczyć nazwą Wykonawcy oraz opisać następująco:

RAMB Sp. z o.o.

Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów

Postępowanie przetargowe, znak: 137/D/2018/ŁC – Zakup i dostawa elementów maszynowych do wykonania Bębnów Przenośnika Zbiorczego P 5.1.3 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów (el. maszynowe)

Oferty można złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów, w terminie do dnia 24.04.2019 r. do godziny 15.00 lub przesłać na powyższy adres.

 

 

Nazwa Rozmiar
Załącznik nr 1.pdf 460.13 KB
Załącznik nr 2.pdf 474.63 KB
Załącznik nr 3.pdf 6.73 MB
137 d 2019.pdf 3.67 MB
Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem.pdf 191.72 KB
Formularz oferty.xlsx 21.33 KB
;