Roboty budowlano-inżynieryjne

;

Roboty budowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz inżynierii wodnej i lądowej, polegające na: budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, remoncie, rozbiórce.

A.  Realizacja obiektów kubaturowych dla budownictwa ogólnego i przemysłowego.

B.  Realizacje obiektów hydrotechnicznych:

C.  Realizacje obiektów infrastruktury komunikacyjnej:

D.  Kompleksowe remonty i modernizacje obiektów w zakresie:

E.  Roboty instalacyjne w zakresie:

F.  Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

G.  Obsługa wewnętrznej części składowiska popiołów.

 

 


Przykładowe realizacje

 1. Wykonanie zabudowy korony i zadaszenia trybun piłkarskiego stadionu PGE GKS Bełchatów, który jest wizytówką miasta.
 2. Dokończenie budowy siedziby PGE GiEK S.A. Budynek zajął drugie miejsce w konkursie „Budynek Roku 2014”, zorganizowanym przez ArchDaily – najbardziej znany serwis internetowy poświęcony architekturze.
 3. Budowa Zakładu Produkcji Kruszyw.
 4. Budowa pod klucz szatni-łaźni ZOS-6 dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
 5. Budowa pod klucz budynku warsztatowego TU dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
 6. Budowa dróg technologicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.
 7. Budowa Osadnika 2-Sz dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
 8. Budowa Pompowni: S-1, S-2, N-3, N-4, Ssp-1Sz/2, Ssp-2Sz/2w wyrobisku Pola Szczerców.
 9. Odwodnienie powierzchniowe wyrobiska Pola Szczerców.
 10. Nadbudowa składowiska odpadów paleniskowych „Lubień”.
 11. Budowa Pompowni T-7 dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów.
 12. Budowa magazynu gipsu dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.