Roboty budowlano-inżynieryjne

;

Budownictwo obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i drogowe
Remonty obiektów budowlanych
Wykonawstwo nowych i renowacja istniejących pokryć dachowych
Roboty wykończeniowe
Roboty termomodernizacyjne
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
Roboty drogowe: budowa dróg technologicznych, naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, oznakowanie pionowe i poziome dróg
Budowa dróg, placów parkingowych, manewrowych, magazynowych o nawierzchni betonowej
Roboty brukarskie

Wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych
Budowa zbiorników, kanałów, rowów
Budowa rurociągów
Montaż instalacji hydrotechnicznych
Roboty ziemne: wymiana gruntu, wzmacnianie podłoża materacami z geowłókniny
Roboty żelbetowe

 


Przykładowe realizacje

Wykonanie zabudowy korony i zadaszenia trybun piłkarskiego stadionu PGE GKS Bełchatów, który jest wizytówką miasta.
Dokończenie budowy siedziby PGE GiEK S.A. Budynek zajął drugie miejsce w konkursie „Budynek Roku 2014”, zorganizowanym przez ArchDaily – najbardziej znany serwis internetowy poświęcony architekturze.
Budowa Zakładu Produkcji Kruszyw.
Budowa pod klucz szatni-łaźni ZOS-6 dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
Budowa pod klucz budynku warsztatowego TU dla PGE GiEK S.A.Oddział Elektrownia Bełchatów.
Budowa dróg technologicznych dla PGE GiEK S.A.
Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów.
Budowa Osadnika 2-Sz dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
Budowa Pompowni: S-1, N-3, S-2 w wyrobisku Pola Szczerców.
Odwodnienie powierzchniowe wyrobiska Pola Szczerców.
Budowa systemu kanałów dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.
Nadbudowa składowiska odpadów paleniskowych „Lubień” dla  PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów.