Roboty inżynieryjne i budowlane

;

Wykonujemy roboty ogólnobudowlane oraz specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, polegające przede wszystkim budowie, remontach, rozbiórce
czy montażu obiektów budowlanych.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 

Przykładowe realizacje:

wykonanie zabudowy korony i zadaszenia trybun piłkarskiego stadionu PGE GKS Bełchatów, który jest wizytówką miasta,

wykończenie budowy siedziby PGE GiEK S.A. Budynek zajął drugie miejsce w konkursie „Budynek Roku 2014”, zorganizowanym przez ArchDaily – najbardziej znany serwis internetowy poświęcony architekturze,

budowa Zakładu Produkcji Kruszyw,

budowa pod klucz szatni-łaźni ZOS-6 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów,

budowa pod klucz budynku warsztatowego TU dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów,

budowa dróg technologicznych dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów i O/KWB Turów,

budowa Osadnika 2-Sz dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów,

budowa Pompowni: S-1, S-2, N-3, N-4, Ssp-1Sz/2, Ssp-2Sz/2w wyrobisku Pola Szczerców dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów,

odwodnienie powierzchniowe wyrobiska Pola Szczerców dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów,

nadbudowa składowiska odpadów paleniskowych „Lubień”,

budowa Pompowni T-7 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów,

budowa magazynu gipsu dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów.