Obróbka i Regeneracja

;

 

Obróbka wiórowa elementów metalowych w szerokim zakresie wymiarowym na:

- tokarkach

- frezarkach

- wiertarkach

- piłach taśmowych

- wiertarko-frezarkach (wytaczarkach)

- regeneracja członów gąsienicowych oraz wykonywanie nowych

- regeneracja czerpaków oraz wykonywanie nowych

- regeneracja szczęk hamulcowych