Roboty elektryczne

;

Budowa linii napowietrznych i kablowych niskich oraz średnich napięć dla budownictwa i górnictwa odkrywkowego.
Budowa, remont i modernizacja instalacji elektrycznych maszyn podstawowych i przenośników dla górnictwa odkrywkowego.
Budowa i remonty obiektów odwodnienia.
Remonty obiektów w zakresie instalacji i sieci.
Wykonawstwo sieci infrastruktury teletechnicznej i komputerowej.
Diagnostyka, pomiary sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i komputerowych, ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego.

Przykładowe realizacje

  • Zasilanie elektryczne odwodnienia wgłębnego wysadu solnego „Dębina”.
  • Zasilanie elektryczne odwodnienia wgłębnego Pola Szczerców i Pola Bełchatów.
  • Prace kablowe dla Rezerwowego zasilania parą wymienników ciepłowniczych na bloku nr 12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
  • Realizacja dla PGE GiEK S.A Oddział KWB Bełchatów Sieci 30 kV do zasilania I, II, III układu KTZ (układ: koparka – przenośnik taśmowy – zwałowarka) w Polu Szczerców.
  • Modernizacja części elektrycznej koparek: K-44, K-45, K-42, K-73, K-74 oraz zwałowarki Z-99.
  • Modernizacja zasilania rozdzielni głównych w Elektrowni Pomorzany.
  • Modernizacja instalacji elektrycznej sortowni węgla dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.