Roboty elektryczne

;

Wykonujemy specjalistyczne prace elektryczne i elektroenergetyczne, w tym:

wykonawstwo i modernizacje:

- sieci i instalacji elektrycznych,

- linii niskich i średnich napięć

- sieci infrastruktury teletechnicznej, CCTV i ppoż.,

- rozdzielni i stacji energetycznych.

przeglądy obiektów budowlanych w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych,

diagnostyka, pomiary sieci i instalacji elektrycznych, teletechnicznych i komputerowych, ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego.

 

Przykładowe realizacje:

zasilanie elektryczne odwodnienia wgłębnego wysadu solnego „Dębina”,

zasilanie elektryczne odwodnienia wgłębnego Pola Szczerców i Pola Bełchatów dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów,

prace kablowe dla Rezerwowego zasilania parą wymienników ciepłowniczych na bloku nr 12 w PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów,

realizacja dla PGE GiEK S.A O/KWB Bełchatów Sieci 30 kV do zasilania I, II, III układu KTZ (układ: koparka – przenośnik taśmowy – zwałowarka) w Polu Szczerców,

modernizacja części elektrycznej koparek: K-44, K-45, K-42, K-73, K-74 oraz zwałowarki Z-99 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów,

modernizacja zasilania rozdzielni głównych w Elektrowni Pomorzany,

modernizacja instalacji elektrycznej sortowni węgla dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów.